Hart & long revalidatie


Bij RG-Fysiotherapie kan er ook worden gerevalideerd na een hart of long aandoening. Vaak worden deze traject opgestart in het ziekenhuis en vervolgt in een 1e lijn fysiotherapie praktijk. RG-Fysiotherapie is op de hoogte van de nieuwste richtlijnen omtrent hartfalen en long aandoeningen zoals COPD. Er is goed contact met de medisch specialisten van Deventer en Gelre ziekenhuis en is er beschikking over de nieuwste apparatuur om uw gezondheid te verbeteren. Na het fysiotherapie traject kunt u laagdrempelig blijven sporten onder toeziend oog van de fysiotherapie. Het personeel bij RG-Fysiotherapie en Sjahto is getraind in het verlenen van eventuele eerste hulp en reanimatie. Er is een AED op locatie.