Tennis elleboog

Een tennis elleboog kenmerkt zich aan pijn aan de buitenkant van de elleboog. Vaak wordt deze pijn geprovoceerd als de persoon knijpt, draait of heft met de hand/pols. Een lastige blessure waarvan nog niet bekend is welke behandeling er het beste is. In de praktijk zien we veel van dit soort klachten. Mijn ervaring is dat het combineren van interventies het beste helpt voor de patiënt.

Juiste Diagnose?

Een andere diagnose dan een tennis elleboog? Dat noemt men differentiaal diagnostiek. Het wil nog wel eens voorkomen dat de tennis elleboog helemaal geen tennis elleboog blijkt te zijn. De volgende testen behoren bij een tennis elleboog. 

- Strekken van de pols met gestrekte arm moet pijnlijk zijn.

- Druk geven op de buitenkant van de elleboog is pijnlijk.

- Gevoeligheid bij bewegen van de pols


Betrokkenheid

De vraag waarom een tennis elleboog ontstaat is wel beantwoord, kracht en/of repeterende bewegingen van de pols. Maar de reden waarom wel bij jou maar bij je collega/sportmaatje niet, is altijd de vraag. Meerdere factoren kunnen hier een rol spelen. De fysio/manueeltherapeut kan helpen om herstel te bevorderen.