Tarieven

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan komen de kosten hiervoor voor eigen rekening. Hieronder wordt er weergegeven wat de tarieven zijn voor de fysiotherapie

Omschrijving Tarief (€)
Zitting fysiotherapie 35,-
Zitting manuele therapie 40,50
Aan huis zitting fysiotherapie 46,-
Aan huis manuele therapie 51,-

Screening, intake en onderzoek 

Intake onderzoek na verwijzing

46,-

46,-

Aan huis screening intake en onderzoek

Aan huis intake onderzoek na verwijzing

56,-

56,-

Niet nagekomen afspraak

 

35,-

 

* Bij afmelding van afspraken moet u deze 24 uur van te voren afmelden middels telefoon/email/whatsapp. Als dit niet is gebeurd zijn wij genoodzaakt het tarief van een niet nagekomen afspraak voor uw eigen rekening te factureren, ook als u verzekerd bent voor de fysiotherapie.