Tarieven

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan komen de kosten hiervoor voor eigen rekening. Hieronder wordt er weergegeven wat de tarieven zijn voor de fysiotherapie

Omschrijving Tarief (€)
Zitting fysiotherapie 38
Zitting manuele therapie 42
Aan huis zitting fysiotherapie 48
Aan huis manuele therapie 53

Screening, intake en onderzoek 

Intake onderzoek na verwijzing

48

48

Aan huis screening intake en onderzoek

Aan huis intake onderzoek na verwijzing

58

58

Niet nagekomen afspraak

 

38

 

* Bij afmelding van afspraken moet u deze 24 uur van te voren afmelden middels telefoon/email/whatsapp. Als dit niet is gebeurd zijn wij genoodzaakt het tarief van een niet nagekomen afspraak voor uw eigen rekening te factureren, ook als u verzekerd bent voor de fysiotherapie.