Tarieven

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan komen de kosten hiervoor voor eigen rekening. Hieronder wordt er weergegeven wat de tarieven zijn voor de fysiotherapie

Omschrijving Tarief (€)
Zitting fysiotherapie 41
Zitting manuele therapie 45
Aan huis zitting fysiotherapie 51
Aan huis manuele therapie 56

Screening, intake en onderzoek 

Intake onderzoek na verwijzing

50

50

Aan huis screening intake en onderzoek

Aan huis intake onderzoek na verwijzing

60

60

Niet nagekomen afspraak

 

35

 

* Bij afmelding van afspraken moet u deze 24 uur van te voren afmelden middels telefoon/email/whatsapp. Als dit niet is gebeurd zijn wij genoodzaakt het tarief van een niet nagekomen afspraak voor uw eigen rekening te factureren, ook als u verzekerd bent voor de fysiotherapie.