Revalidatie

Revalidatie

Tijdens een revalidatietraject wordt er gewerkt aan een door u opgesteld doel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het weer kunnen sporten en/of werken zonder pijnklachten. Bij RG-Fysiotherapie hebben wij zeer veel ervaring met het revalideren van diverse klachten. Een bijkomend voordeel zijn de faciliteiten waar RG-Fysiotherapie de beschikking over heeft. Op deze manier kan optimaal getraind worden, zodat zelfs topsporters na de revalidatie weer in staat zijn om op het allerhoogste niveau te kunnen presteren.

Ouderen

Revalidatietrajecten komen veel voor bij ouderen die bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan waarbij zij een nieuwe knie of heup hebben gekregen, dan wel waarbij zij zijn geopereerd aan de wervelkolom. Een door de fysiotherapeut begeleid revalidatietraject leidt tot een optimaal herstel. Binnen RG-Fysiotherapie hebben wij zeer veel ervaring met deze revalidatie trajecten.

Sporters

Veel revalidatietrajecten komen voor bij sporters. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een knie- en/of schouder letsel. Veel sporters hebben de wens om hun sport weer pijnvrij te kunnen beoefenen, dan wel om weer pijnvrij te kunnen werken. Binnen RG-Fysiotherapie hebben wij de beste faciliteiten tot onze beschikking, waardoor optimaal aan uw herstel gewerkt kan worden.

Samenwerking

Gedurende een behandeltraject bij RG-fysiotherapie is er een nauwe samenwerking tussen de medisch specialist die u geopereerd heeft en de fysiotherapeut. Als fysiotherapeut zorgen wij voor  een goede en tijdige feedback met betrekking tot uw voortgang richting uw medisch specialist. Als u een controleafspraak heeft stellen wij een medisch verslag op waarin uw voortgang wordt beschreven, die u kunt overleggen aan uw medisch specialist. Op deze manier wordt een goede samenwerking gewaarborgd tussen u, de fysiotherapeut en de medisch specialist.